Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is op 9 mei 2018 gepubliceerd en geldt voor alle geregistreerde klanten. Voor bezwaren en vragen in verband met je privacy kun je contact opnemen met admin@sprague-
europe.com.

Sprague Europe b.v. hecht veel belang aan je privacy. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij je persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en beschermen.

Bereik
Deze privacyverklaring is van toepassing op elke website, applicatie, service of tool van Sprague Europe b.v. (tezamen "services") waar naar deze privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht op welke manier je ze opent of gebruikt.

Persoonlijke gegevens die wij verzamelen

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of onrechtreeks kan worden geïdentificeerd door verwijzing naar een identifier zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of naar een of meerdere specifieke factoren van de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Gegevens die anoniem zijn gemaakt of gegevens die zijn gecombineerd met andere gegevens zodat ze op geen enkele manier kunnen worden gebruikt om een specifieke persoon te identificeren, beschouwen wij niet als persoonlijke gegevens. Wij verzamelen je persoonlijke gegevens wanneer je onze services gebruikt.

Wij verzamelen persoonlijke gegevens van jou die je gebruikt wanneer je: onze Services gebruikt, een account bij ons aanmaakt, gegevens op een webformulier invult, gegevens op je account bijwerkt of toevoegt of op een andere manier met ons communiceert.

Sommige persoonlijke gegevens, zoals een manier om je te kunnen identificeren, zijn noodzakelijk om onze gebruikersovereenkomst af te sluiten. De bezorging van alle andere persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, maar het is noodzakelijk om onze services te gebruiken, zoals het creëren van een RMA-nummer of verkoopgegevens die noodzakelijk zijn om een transactie af te sluiten.

Wij kunnen persoonlijke gegevens verzamelen zoals hieronder wordt aangegeven.
 

Persoonlijke gegevens die je verstrekt wanneer je onze services gebruikt of wanneer je een account registreert bij ons

• Identificatiegegevens zoals je naam, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen wanneer
je je registreert voor een account bij ons.
• Andere gegevens die je genereert of die verbonden zijn aan je account zoals product
omschrijving aan de RMA toevoegen.

Persoonlijke gegevens die we automatisch verzamelen wanneer je onze diensten gebruikt of wanneer je een account registreert bij ons

Wij verzamelen je browser info en je IP-adres.

Hoe wij je persoonlijke gegevens gebruiken

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens om een contract met je na te leven en onze services te bezorgen, onze wettelijke verplichting na te komen, je essentiële belangen te beschermen of indien nodig voor de openbare orde.

Wij geven je persoonlijke gegevens niet door aan derde partij. Wij maken je persoonlijke gegevens ook niet openbaar.

Manieren om je persoonlijke gegevens te openen, te controleren, te corrigeren en te verwijderen

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonlijke gegevens

Je kunt alle gegevens bekijken, controleren en wijzigen door aan te melden met je eigen account. Je kunt opgegeven persoonlijke gegevens verwijderen door een e-mail bericht te sturen aan admin@sprague-europe.com.

Op jouw verzoek zullen wij je account sluiten en je persoonlijke gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk uit beeld verwijderen, in overeenstemming met de nationale wetgeving die van toepassing is.

Sprague Europe b.v.
Privacyverklaring
  • Customized solutions
  • 100% In house service
  • Can use harvested parts
  • Worldwide shipping
Do you have any questions or advice? Call or mail us!

Sprague Europe Services

Sprague Europe Clients

sprague europe Compliance:

Design and development: Webagency We Are Konzept